Afdeling 242

20161210 schrijfmarathonA

 

Schrijfmarathon in Hoofddorp was een succes.

Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, hebben wereldwijd honderdduizenden mensen meegedaan aan de Schrijfmarathon. 

 

Dit was de vierde keer dat Amnesty International op die dag de schrijfmarathon organiseerde. Mensen hebben 24 uur lang brieven of solidariteitskaarten geschreven, gericht aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Als brievenschrijver vraagt men om de vrijlating van gewetensgevangenen, om berechting van daders van mensenrechtenschendingen, om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie.

 

Uit de resultaten van de schrijfmarathon van 2015 bleek nogmaals dat schrijven helpt. Een groot aantal mensen voor wie werd geschreven, zijn vrijgelaten. Daarom is ook in Hoofddorp weer meegedaan aan de aan de Schrijfmarathon en zijn mensen in de pen geklommen om te strijden tegen onrecht. Van 10.00 tot 17.00 uur kwamen mensen naar de bibliotheek om brieven te schrijven. Dit was een groot succes. In totaal zijn ruim 190 brieven en kaarten geschreven.

 

 

20161210 schrijfmarathonC     20161210 schrijfmarathonB     20161210 schrijfmarathonD

 

De mensen voor wie wij actie voerden treft u aan op:  http://schrijfmarathon.amnesty.nl/downloads/#4

 

Een van de mensen die vrijkwam na de schrijfactie van vorig jaar is

Phyoe Phyoe Aung die vrijkwam in april 2016.

 

QUOTES2016 Phyoe Phyoe Aung A

 

 

 

 

 

Amnesty: Regime bij vreemdelingendetentie is veel te streng

 

De aftrap voor de jaarlijkse Amnestycollecte op 4 februari 2013 in de Amazone stond in het teken van vreemdelingendetentie. Er was een fototentoonstelling en Susan Schutjes van Amnesty Nederland kwam uitleggen dat vreemdelingen in detentie vaak slechter worden behandeld dan tot gevangenisstraf veroordeelde criminelen. Daar voert Amnesty actie tegen.

 

Natuurlijk  vindt  Amnesty dat de Nederlandse overheid het recht heeft om te bepalen wie zij wel en niet het land binnen laat. Maar in Nederland wordt wel een erg starre procedure gevolgd. Als mensen geen toegang krijgen of als hun papieren niet in orde zijn, moeten ze terug naar het land van herkomst. Doen of kunnen ze dat niet omdat ze asiel zoeken, dan volgt automatisch vreemdelingendetentie. Er worden zo’n 8000 asielzoekers per jaar opgesloten die gemiddeld ruim drie maanden vastzitten. Deze mensen zitten niet gevangen omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. Nederland is hierin strenger dan landen als Zweden, Engeland of Australië. Amnesty heeft grote moeite met het als een misdadiger opsluiten van asielzoekers, die vaak al vreselijke dingen in hun eigen land hebben meegemaakt. Opsluiting moet een uiterst middel zijn, geen standaardprocedure

 

Susan vertelt over het strenge regime in het detentiecentrum. De asielzoekers zitten 16 uur per dag in een tweepersoonscel, met stapelbed. Ze mogen niet werken of studeren, wat criminelen die hun straf uitzitten wél mogen. Ze mogen maximaal twee uur per week bezoek ontvangen en dan alleen met een bewaker erbij. Als ze naar de dokter of een advocaat gaan, worden ze geboeid, ook de zwangere vrouw, die voor controle naar het ziekenhuis moet.

Een voorbeeld:

Jean Marie is een asielzoeker uit Burundi die vreselijke dingen in zijn land heeft meegemaakt. Gedurende 9 maanden zat hij in vreemdelingendetentie omdat hij in eerste instantie niet de juiste papieren kon overleggen. Hij voelde zich behandeld als een crimineel en vernederd omdat hij zich bij elke overplaatsing naar een ander centrum, moest uitkleden voor zijn bewakers. Nu heeft hij een permanente verblijfsvergunning, een goede baan en is hij vorig jaar getrouwd.

 

Wat wil Amnesty?

-             Eerst kijken naar alternatieven;

-             Als het echt niet anders kan: detentie met een ander regime.

Daarvoor voert ze sinds de Schipholbrand in 2005 lobbycampagnes bij de tweede kamer, met enig succes. Het bezoekrecht is bijvoorbeeld uitgebreid van 1 naar 2 uur per week en er zijn kleinschalige pilots gestart, die met alternatieven werken.

 

Wat kunt u zelf nu al doen?

·                  Iedere maand organiseert de Herdenkingsgroep Schipholwakes op de tweede zondag van de maand een wake van 14.00 tot 15.00 bij detentiecentrum Schiphol. Kijk voor meer informatie over de wakes en wandeling op www.schipholwakes.nl

·                  Stuur een kaart voor een asielzoeker met groeten en wensen naar het kantoor van Amnesty,  Postbus 1968,1000 BZ Amsterdam. Amnesty zorgt ervoor dat de kaarten worden doorgestuurd.

Zie voor actuele informatie: http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/ombudsman-beleid-vreemdelingendetentie-schiet-ernstig-tekort

 

De jaarlijkse collecte van Amnesty wordt in 2013 gehouden van 10 t.e.m. 16 februari.

 

De foto’s kunt u zien op deze website in de fotogalerij, waaronder:

1 Susan Schutjes doet  als eerste wat in de collectebus. Rechts op de foto Wim Hoogeboom, die elk jaar de collecte van Amnesty in Hoofddorp organiseert

2 Collectant Loek van Nus komt de bus ophalen

Hoofddorpmei2011

Witte_Weekblad_mei_2011

          JAARMARKT IN VIJFHUIZEN

 

Op 12 september 2015 stonden wij met de Amnesty stand op de 36ste jaarmarkt in Vijfhuizen. Het was zoals altijd heel gezellig met leuke kraampjes een vrijmarkt en muziek. Wij troffen het met het weer. Het bleef droog. 

 

Phien bouwde de stand op en werd vergezeld door Corrie, zij werden afgewisseld door Wim en Leida en de laatste shift werd bemand door Marianne en Gea. Wij stonden tegenover de Spaanse Churros kraam. Heerlijke warme deegwaren met suiker die Marianne en ik samen nuttigden. Even verderop hoorden wij roepen RINGDINGDINGDINGDING! Het betrof een levende fruitmachine. 

 

jaarmarktvijfhuizen2015Churros     jaarmarktvijfhuizen2015kleurrijkekraam     

 

jaarmarktvijfhuizen2015fruimachine     jaarmarktvijfhuizen2015Marianne

 

Alhoewel wij niet veel verkochten werden er 112 handtekeningen opgehaald.Ditmaal werd er getekend voor de vrijheid van Atena Farghadani.

 

De 29-jarige Atena Farghadani uit Iran is kunstenares. Ze gebruikte haar kunst om kritiek te leveren op de Iraanse overheid. Dit werd niet gewaardeerd. Atena werd opgepakt en kan in hoger beroep een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar krijgen.

 

Aanleiding was een spotprent waarin Atena parlementsleden afbeeldde met een dierenkop. Hiermee protesteerde ze tegen een nieuwe wet waarmee vrijwillige sterilisatie een misdrijf wordt en de toegang tot anticonceptie wordt beperkt. Ook plaatste ze kritische berichten op Facebook.Atena Farghadani zit alleen maar in de gevangenis omdat ze op vreedzame wijze haar mening verkondigde.

 

Met deze actie roepen wij de Iraanse autoriteiten op Atena onmiddellijk vrij te laten.

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

  • Laatste wijziging 2 juli 2017.