Afdeling 242
 
Het werk van Amnesty International tegen schendingen omvat
 
 
 
 
Campagne voor een menswaardig bestaan
 
Menswaardig wonen :
Denk aan sloppenwijkbewoners en gedwongen huisuitzettingen
 
Wereldwijd leven meer dan een miljard mensen in sloppenwijken.
Mensenrechtenschendingenzijn aan de orde van de dag
Door internationale acties en aandacht is het soms mogelijk huisuitzettingen te voorkomen
en hopelijk op termijn ook zulke praktijken uit te bannen.
 
 
Menswaardig ondernemen :
Verantwoordelijkhdeid van bedrijven in olie, gas- em mijnbouw.
Mijnbouw en oliewinning leiden in veel landen tot schending van de rechten van dee (vaak arme) lokale bevolking.
Het vasthoudend campagne voeren en daarbij betrekken van politiek, banken,
pensioenfondsen en publiek blijkt enig resultaat op te leveren.
Reden om door te gaan.
 
 
Ondersteunen van mensenrechtenactivisten.
Onder meer schrijfacties.
Hierover volgen nog nadere mededelingen.
 

 

 

10 decemberactie 2016

68ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
 
 
 
Internationale thema- en landenacties
 
Aktiviteiten onder meer
schrijfacties,
kaartenacties,
steun- en solidariteit aan mensenrechtenverdedigers
 
 
  • Laatste wijziging 16 maart 2021.