Afdeling 242
 

 

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf.
Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de 'privé-sfeer', zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty's mandaat.
Onze missie
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.
Onpartijdig, ongebonden en onafhankelijk
Amnesty is onafhankelijk van elke regering, politieke ideologie, religie of elk economisch belang.
Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Voor onderzoek en acties tegen mensenrechtenschendingen worden geen giften geaccepteerd van overheden.
Amnesty accepteert alleen geld van overheden voor mensenrechteneducatie in het buitenland. De steun die wij ontvangen van bedrijven en particuliere organisaties wordt vermeld in ons jaarverslag wanneer deze een waarde vertegenwoordigt van meer dan 10.000 euro.
 
Betrouwbaarheid
Pas als de onderzoekers voldoende zeker van hun zaak zijn, gaat Amnesty tot actie over
De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Als Amnesty actie voert is daar altijd eerst gedegen onderzoek aan vooraf gegaan. Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen verzamelen en analyseren medewerkers informatie over mensenrechtenschendingen uit de hele wereld. Ook worden er geregeld onderzoeksmissies uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken. Amnesty praat tijdens die missies met onder meer slachtoffers, advocaten, lokale mensenrechtenactivisten en de overheid, en woont rechtszaken bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van experts, ondersteund door specialisten op specifieke terreinen zoals internationaal recht, media en technologie. Pas als de onderzoekers voldoende zeker van hun zaak zijn, gaat Amnesty tot actie over. Met deze werkwijze is de organisatie altijd in staat schendingen op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.
 
Diversiteit
Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitsbeleid.
Amnesty International wil een organisatie zijn die zich kenmerkt door een grote diversiteit aan mensen. Een organisatie waar verschillen de ruimte krijgen en gewaardeerd worden. Amnesty International is een organisatie waar discriminatie en ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd.
In onze gedragscode hebben we afgesproken en vastgelegd hoe wij samen willen werken.
Amnesty ontwikkelt beleid om bovenstaande zaken, die zo in lijn zijn met de missie en het werk van de organisatie, te verwezenlijken. We doen dit in een voortdurend proces van organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie. Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitsbeleid.
  • Laatste wijziging 16 maart 2021.