Amnesty Hoofddorp heet u van harte welkom!

Binnenkort komen wij weer naar u toe!

De groep bestaat sinds 1983 en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Vanwege Corona waren wij niet aanwezig op stands in de kerken en evenementen. Ook de Write for Rights actie op 10 december verliep anders. Klik op bovenstaande knoppen voor meer informatie over onze groep. Klik hier als je lid wilt worden van Amnesty International of een bijdrage wilt leveren. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty richt zich daarbij met name  op het recht op leven en  bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en  meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  •  afschaffen van de doodstraf
  •  uitbannen van marteling
  •  stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of  politieke groeperingen
  •  vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  •  tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst,  geslacht  of seksuele oriëntatie