Mensenrechteneducatie

Amnesty biedt gratis lesmateriaal over mensenrechten. Dit materiaal bevat verschillende inhouden voor verschillende leeftijden en doelgroepen met aansprekende werkvormen. Zie:  https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/docenten . Je kunt ook gratis een gastles aanvragen en dan zorgen de gastdocenten ervoor dat alles geregeld wordt! Zie: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/docenten

De aanvraag (lesmateriaal en gastlessen) lopen via Amnesty Amsterdam, zie: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie

Deze lessen kunnen gegeven worden op de basisschool, het voortgezet onderwijs of het MBO.

“Voor Amnesty is scholenwerk van belang: we willen graag dat kinderen zich al jong bewust worden van mensenrechten, en vooral het schenden daarvan in zoveel landen. Ook van belang is dat ze ontdekken dat we niet machteloos zijn om dat onrecht te bestrijden..

Er zijn gastlessen gegeven op Het Braambos, De Optimist, ’t Venne, De Ark, Klimop, Klavertje 4, Rietveld, De Wilgen, Brandaris, de Regenboog en het Altra College. In de groepen 5 en 6 vertelt de gastdocent een spannend verhaal. De kinderen gaan op reis naar een nieuw land waar nog niets is. Wat nemen ze mee? Snoep en patat? Zakgeld? Hun ouders? Gezond eten? De School? Niet alles kan mee.

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen een boekje en een wereldkaart. Per land wordt een schending van een kinderrecht behandeld. De leerlingen bepalen om welk kinderrecht het gaat.

In het voortgezet onderwijs en het MBO doen leerlingen mee aan de internationale schrijfactie Write for Rights en leren/discussiëren ze over kinder- en mensenrechten. Deze inhoud past bij vakken als Engels, Nederlands en Burgerschapsvorming.

Er is momenteel een vacature voor gastdocenten. U kunt zich aanmelden via trudie.groen@gmail.com 

Meer informatie over kinderrechten treft u hier

Meer informatie over de UVRM: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens treft u hier