Collecte

De collecte van Amnesty International vond plaats van 14 t/m 20 maart 2021. Volgende keer zal dit zijn 13 t/m 19 maart 2022.

Amnesty Hoofddorp heeft dit jaar vanwege corona niet huis aan huis gecollecteerd. Wel bestond de mogelijkheid om online te collecteren.

Eind februari ontvingen de collectanten informatie over de verschillende mogelijkheden hiervan van het hoofdkantoor.

Amnesty International komt op voor slachtoffers van discriminatie, marteling of onderdrukking.

Zie voor meer informatie: www.amnesty.nl/collecte).

Wilt u weten hoeveel er al is opgehaald of wilt u zelf een collectebus aanmaken of misschien zelf een donatie doen?

Zie: www.amnesty.nl/steun-ons/collecte/help-ons-met-de-collecte

Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Op dit moment ziet de organisatie er scherp op toe dat regeringen de huidige coronapandemie niet aangrijpen om onnodig mensenrechten tijdelijk in te trekken.

Mensenrechten en het coronavirus

‘De coronapandemie grijpt diep in op de levens van mensen wereldwijd’, zegt Amnesty. ‘Regeringen nemen uiteraard vergaande maatregelen om mensen te beschermen. Juist ook de mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, migranten, asielzoekers en – niet in de laatste plaats – medisch personeel dat vooraan staat bij de bestrijding van de coronacrisis. Zowel in eigen land als elders in de wereld moeten zij beschermd worden.’

‘Voor Amnesty is het in deze verwarrende tijden noodzaak haar werk voort te zetten. Dit betekent dat zij regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden, blijft aanspreken. De maatregelen die regeringen nemen, betekenen een flinke inperking van de vrijheden die mensen genieten. Maar ze zijn nodig om het recht op gezondheid en het recht op leven zo goed mogelijk te beschermen. Amnesty houdt wel in de gaten of regeringen ervoor zorgen dat hun burgers toegang krijgen tot gezondheidszorg.’

Voor meer informatie over de collecte kunt u contact opnemen met

Gea Nieuwpoort e-mail: gea.nieuwpoort@gmail.com – Tel.: 0252-683434 (Nieuw Vennep)