Mensenrechtenprijs Haarlemmermeer 2019

Bij de aftrap van de collecte voor Amnesty International in Hoofddorp was burgemeester Onno Hoes in februari 2018 als gastspreker aanwezig.

Daar hij in dat jaar zou vertrekken uit de gemeente Haarlemmermeer gaf hij te kennen geen afscheidscadeau te willen maar kondigde aan een Mensenrechtenprijs in het leven te roepen voor de Haarlemmermeer.
Dit wilde hij doen in samenwerking met leerlingen van de middelbare scholen en de lokale werkgroep Haarlemmermeer.

De scholen konden zelf een thema bedenken uit de artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Zij kozen voor het thema: recht op privacy.
Na een intensief jaar met vele besprekingen konden op 10 december 2019 internationale dag van de Mensenrechten de prijzen worden uitgereikt in de vorm van een geldbedrag, dat besteed diende te worden aan een goed doel, dat de prijswinnaars zelf mochten bepalen.

Recht op privacy:
Meer dan 500 leerlingen van vier middelbare scholen hebben aan het project meegedaan. Op het Haarlemmermeer Lyceum, het Hoofdvaart College, het Kaj Munk College en de KSH is in de les aandacht besteed aan het recht op privacy. Daarna hebben leerlingen, in groepjes of individueel, op een creatieve manier uiting gegeven aan hun visie op dit onderwerp: in film, tekst of op een andere kunstzinnige wijze. Op elke school zijn drie uitingen gekozen als inzendingen voor de Haarlemmermeerse Mensenrechtenprijs 2019.

Burgemeester Marianne Schuurmans maakte tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaars bekend. Zij kregen ieder een cheque van 250 euro om te besteden aan een goed doel naar keuze. Bij de prijsuitreiking sprak burgemeester Schuurmans uit dat privacy in de komende decennia gevaar loopt.

Prijzen:
Er waren drie juryprijzen en een publieksprijs. De jury bestond uit Quirine Eijkman, vicevoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Alle van Steenis, bestuurder van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en oud-rector van het Kaj Munk College. De presentatie was in handen van Sam Meerhoff, docent levensbeschouwing KSH.

Uitslag Haarlemmermeerse Mensenrechtenprijs 2019:
Mean Girls – KSH (publieksprijs), zij gaven dit bedrag aan Trees for All
Banier 3 – Naamloos – Hoofdvaart College, zij gaven dit bedrag aan Unicef
Zijn Jouw Gegevens Echt Veilig? – KSH, zij gaven dit bedrag aan Oxfam Novib
Privacy Alles Anders – Kaj Munk College, zij gaven dit bedrag aan Esperanza Verde, een stichting om de flora en fauna te beschermen in Peru